Termeni și condiții

 

1. Definiții

 

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Gala Center și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.galacenter.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către Gala Center fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică care face o programare.

Vânzător – Gala Center, cu denumirea comercială GALA STUDIO IMPACT SRL , având sediul social în Bihore, Oradea, Str. Mioriței, Nr. 26, Cod 410011, CUI 41289683, nr. de înregistrare la Registrul ComerțuluiJ05/1666/2019.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.galacenter.ro și subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

 

Prin lansarea unei programări electronice pe site-ul www.galacenter.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Programarea va fi compusă din următoarele documente:

Programarea și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă Programarea, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Programării de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o programare neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Programării se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din programare sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării programării. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Obligațiile Vânzătorului

 

 • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Programare și va livra Serviciile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Programare;
 • Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile Serviciilor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante;

4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

 

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Gala Center și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Gala Center, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Gala Center, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Gala Center asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Gala Center.

5. Drepturile asupra conținutului site-ului

 

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) aparțin Gala Center.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se afla în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Gala Center. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrala sau modificata a conținutului acestui site sau a oricărei parti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisa reproducerea (pe siteuri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.galacenter.ro, iar specificarea sursei informațiilor se face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Gala Center – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obliga respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii sai le dețin asupra/în legătură cu site-ul  www.galacenter.ro.

Gala Center își rezervă dreptul de a actiona în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail galacenteroradea@gmail.com, cu specificațiaÎn atenția agenției”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și accepta încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Gala Center, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Gala Center poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fară această operațiune necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fară a necesita anunțarea prealabilă.

Gala Center nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

6. Limitarea răspunderii administratorului site-ului

 

Gala Center nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Gala Center va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, Gala Center va incerca corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părti/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bunacredință, din surse apreciate fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii ne contacteze la adresa de e-mail galacenteroradea@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie aibă în vedere faptul informația prezentata poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și accepta faptul Gala Center nu garantează:

 • informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
 • informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 • informațiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreagă responsabilitate;
 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor facandu-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
 • serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fară erori – față de acest aspect, Gala Center nu își asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte siteuri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul Gala Center nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă Gala Center este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord exonereze de răspundere Gala Center pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, Gala Center și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Gala Center, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord protejeze și asigure Gala Center și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fară nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Gala Center nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fară limitare la funcționarea site-ului www.galacenter.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

7. Facturare și plăți

 

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

8. Responsabilități

 

 • Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile serviciilor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorul nu garantează disponibilitatea serviciilor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a anula programarea pentru datele și orele care nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la servicii au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula programarea respectivului serviciu și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.
 • Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

9. Legea aplicabilă

 

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Gala Center și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

10. Oferte speciale

 

Gala Center nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

11. Modificarea termenilor și condițiilor

 

Gala Center are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.